Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Toitenupu paneeli eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku
  5. Eemaldage süsteemi ventilaator
  6. Eemaldage ekraanisõlm

Sammud

  1. Avage riiv ja ühendage juhtnuppude plaadi kaabel süsteemi küljest lahti [1].
  2. Eemaldage elektrit juhtiv teip toitenupu paneeli [2] küljest. Toitenupu paneeli eemaldamine
  3. Eemaldage kaks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitab toitenupu paneeli randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [3].
  4. Eemaldage toitenupuplaat koos randmetoe ja klaviatuuri koostu kaabliga [2].Toitenupu paneeli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\