Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Toitenupu paneeli paigaldamine

Sammud

  1. Asetage toitenupu plaat randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  2. Paigaldage kaks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitab toitenupu paneeli randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Toitenupu paneeli paigaldamine
  3. Kinnitage toitenupu kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge.
  4. Lükake toitenupu kaabel emaplaadile ja sulgege riiv kaabli kinnitamiseks [2]. Toitenupu paneeli paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage ekraanisõlm
  2. Paigaldage süsteemi ventilaator
  3. Paigaldage aku
  4. Paigaldage tagakaas
  5. Paigaldage SD-mälukaart
  6. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\