Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

VGA çekme kartını çıkarma

Önkoşullar

  1. Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bölümündeki prosedürü takip edin
  2. SD bellek kartını çıkarın
  3. Alt kapağı çıkarın.
  4. Pili çıkarın

Adımlar

  1. VGA çekme kart kablosunu [1] ve ekran kablosunu sistem kartından çıkarın [2,3]VGA çekme kartını çıkarma
  2. VGA kartı kablosunu ve ekran kablosunu fan üzerindeki yönlendirme kılavuzlarından çıkarın.VGA çekme kartını çıkarma
  3. VGA çekme kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen iki (M2x3) vidayı çıkarın [1].
  4. VGA çekme kartını kaldırarak sistemden çıkarın [2].VGA çekme kartını çıkarma

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\