Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

VGA çekme kartını takma

Adımlar

  1. VGA çekme kartını yerleştirin ve kartın üzerindeki vida deliklerini avuç içi dayanağı ve klavye aksamındaki vida delikleriyle hizalayın [1].
  2. VGA çekme kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen iki (M2x3) vidayı yerine takın [2].VGA çekme kartını takma
  3. VGA kartı kablosunu ve ekran kablosunu fan üzerindeki yönlendirme kılavuzlarından geçirin.VGA çekme kartını takma
  4. VGA kartı kablosunu [1] ve ekran kablosunu [2] sistem kartına bağlayın.VGA çekme kartını takma

Sonraki adımlar

  1. Pili yerine takın
  2. Alt kapağı yerine takın
  3. SD bellek kartını yerine takın
  4. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\