Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

VGA-laiendusplaadi eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Eemaldage VGA-laiendusplaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadi [2, 3] küljest.VGA-laiendusplaadi eemaldamine
  2. Eemaldage VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel ventilaatori juhikutest.VGA-laiendusplaadi eemaldamine
  3. Eemaldage kaks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitavad VGA-laiendusplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  4. Tõstke VGA-laiendusplaat süsteemi [2] küljest ära.VGA-laiendusplaadi eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\