Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

VGA-laiendusplaadi paigaldamine

Sammud

  1. Paigaldage VGA-laiendusplaat ning joondage VGA-laiendusplaadi kruviaugud randmetoe ja klaviatuuri koostul olevate kruviaukudega [1].
  2. Paigaldage VGA-laiendusplaat kahe kruvi (M2 × 3) abil randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2].VGA-laiendusplaadi paigaldamine
  3. Juhtige VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel läbi ventilaatori juhikute.VGA-laiendusplaadi paigaldamine
  4. Ühendage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel [2] emaplaadiga.VGA-laiendusplaadi paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage aku
  2. Paigaldage tagakaas
  3. Paigaldage SD-mälukaart
  4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\