Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Vzpostavljanje stika z družbo Dell

Pred postopkom

OPOMBA: Če nimate na voljo povezave z internetom, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškem izpisku ali katalogu izdelkov Dell.

O tem opravilu

Dell ponuja več možnosti spletne in telefonske podpore ter servisa. Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo na vašem območju. Če želite vzpostaviti stik z Dellovo prodajo, tehnično podporo ali podporo kupcem:

Koraki

  1. Obiščite spletno mesto Dell.com/support.
  2. Izberite kategorijo podpore.
  3. Potrdite državo ali regijo na spustnem seznamu Choose A Country/Region (Izberite državo/regijo) na dnu strani.
  4. Izberite ustrezno storitev ali povezavo do želene podpore.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\