Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Włączanie pamięci Intel Optane

Kroki

  1. Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania i wpisz „Technologia pamięci Intel Rapid”.
  2. Kliknij pozycję Technologia pamięci Intel Rapid.
  3. Na karcie Stan kliknij opcję Włącz, aby włączyć pamięć Intel Optane.
  4. Na ekranie ostrzeżenia wybierz kompatybilny szybki napęd, a następnie kliknij przycisk Tak, aby kontynuować włączanie pamięci Intel Optane.
  5. Kliknij kolejno opcje Pamięć Intel Optane > Uruchom ponownie, aby włączyć pamięć Intel Optane.

    UWAGA: Aplikacje mogą wymagać do trzech kolejnych uruchomień, aby zaobserwować pełne korzyści związane z wydajnością.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\