Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wskaźnik LED stanu akumulatora

Tabela 1. Wskaźnik LED stanu akumulatoraWskaźnik LED stanu akumulatora
Źródło zasilaniaZachowanie lampkiStan zasilania systemuPoziom naładowania akumulatora
Zasilacz sieciowyCiągłe białe światłoS00–100%
Zasilacz sieciowyCiągłe białe światłoS4/S5< Całkowicie naładowany
Zasilacz sieciowyNie świeciS4/S5Całkowicie naładowany
AkumulatorŚwiatło bursztynoweS0< = 10%
AkumulatorNie świeciS0> 10%
AkumulatorNie świeciS4/S50–100%
  • S0 (WŁĄCZONY) — system jest włączony.
  • S4 — system zużywa najmniej energii w porównaniu ze wszystkimi innymi stanami uśpienia. System jest prawie w stanie WYŁĄCZONY, spodziewaj się poboru prądu. Dane kontekstowe są zapisane na dysku twardym.
  • S5 (WYŁĄCZONY) — system jest w stanie wyłączenia.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\