Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wyłączanie pamięci Intel Optane

Informacje o tym zadaniu

UWAGA: Po wyłączeniu pamięci Intel Optane nie należy odinstalowywać sterownika Intel Rapid Storage Technology, ponieważ spowoduje to wystąpienie błędu niebieskiego ekranu. Interfejs użytkownika technologii pamięci Intel Rapid można usunąć bez odinstalowywania sterownika.

UWAGA: Wyłączenie pamięci Intel Optane jest wymagane przed wymontowaniem z komputera urządzenia pamięci masowej SATA z akceleracją sprzętową zapewnianą przez moduł pamięci Intel Optane.

Kroki

  1. Na pasku zadań kliknij pole wyszukiwania, a następnie wpisz „Technologia pamięci Intel Rapid”.
  2. Kliknij pozycję Technologia pamięci Intel Rapid. Zostanie wyświetlone okno Technologia pamięci Intel Rapid.
  3. Na karcie Pamięć Intel Optane kliknij opcję Wyłącz, aby wyłączyć pamięć Intel Optane.
  4. Kliknij przycisk Tak, jeśli akceptujesz ostrzeżenie.
    Zostanie wyświetlony postęp wyłączania.
  5. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby zakończyć wyłączanie pamięci Intel Optane i uruchomić ponownie komputer.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\