Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie akumulatora

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj pokrywę dolną.

Kroki

  1. Odłącz kabel akumulatora od płyty systemowej.
    Wymontowywanie akumulatora
  2. Wykręć cztery śruby (M2x3) mocujące akumulator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1].
  3. Wyjmij akumulator z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2].
    Wymontowywanie akumulatora

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\