Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie kabla wyświetlacza

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj pokrywę dolną.
 4. Wymontuj akumulator.
 5. Wymontuj kartę sieci WLAN.
 6. Wymontuj zestaw wyświetlacza.
 7. Wymontuj osłonę wyświetlacza.
 8. Wymontuj panel wyświetlacza.

Kroki

 1. Wyjmij kabel kamery i kabel wyświetlacza z prowadnic w pokrywie tylnej wyświetlacza [1, 2].
 2. Odklej taśmę mocującą kabel kamery [3, 4, 5].
  Wymontowywanie zestawu wyświetlacza
 3. Wyjmij kabel kamery i kabel wyświetlacza z zestawu tylnej pokrywy wyświetlacza.
  Wymontowywanie zestawu wyświetlacza

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\