Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie karty sieci WWAN

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj kartę SIM.
 4. Wymontuj pokrywę dolną.
 5. Odłącz kabel akumulatora.

Kroki

 1. Wykręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty sieci WWAN do samej karty [1].
 2. Przesuń i wyjmij wspornik karty sieci WWAN mocujący kable karty sieci WWAN [2].
 3. Odłącz kable sieci WWAN od złączy na karcie sieci WWAN [3].
 4. Wyjmij kartę WWAN ze złącza na karcie towarzyszącej WWAN [4].
  SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\