Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie karty towarzyszącej WWAN

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj kartę SIM.
  4. Wymontuj pokrywę dolną.
  5. Odłącz kabel akumulatora.
  6. Wymontuj kartę sieci WWAN.

Kroki

  1. Otwórz zatrzask i odłącz kabel od karty towarzyszącej WWAN.
    SIM
  2. Wykręć dwie śruby (M2x3) mocujące kartę towarzyszącą WWAN do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [1], a następnie wyjmij kartę towarzyszącą WWAN z zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2]. SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\