Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie modułu pamięci

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj pokrywę dolną.
  4. Odłącz kabel akumulatora.

Kroki

  1. Odciągnij zaciski mocujące moduł pamięci, aż moduł odskoczy [1].
  2. Wyjmij moduł pamięci z gniazda [2].
    Ilustracja: wymontowywanie modułów pamięci

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\