Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie oprawy wyświetlacza

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj pokrywę dolną.
 4. Wymontuj akumulator.
 5. Wymontuj kartę sieci WLAN.
 6. Wymontuj zestaw wyświetlacza.

Kroki

 1. Naciśnij boki pokrywy zawiasu wyświetlacza i zdejmij ją z tylnej pokrywy wyświetlacza.
 2. Podważ wewnętrzne krawędzie osłony wyświetlacza.
  Wymontowywanie osłony wyświetlacza
 3. Zdejmij osłonę z zestawu wyświetlacza.
  Wymontowywanie osłony wyświetlacza

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\