Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie panelu wyświetlacza

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj pokrywę dolną.
 4. Wymontuj akumulator.
 5. Wymontuj kartę sieci WLAN.
 6. Wymontuj zestaw wyświetlacza.
 7. Wymontuj osłonę wyświetlacza.

Kroki

 1. Wykręć cztery śruby (M2x2,5) mocujące panel wyświetlacza do pokrywy tylnej wyświetlacza [1].
 2. Ostrożnie unieś panel wyświetlacza i odwróć go [2].
  Wymontowywanie panelu wyświetlacza
 3. Odklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do tyłu panelu wyświetlacza [1].
 4. Otwórz zatrzask i odłącz kabel wyświetlacza od złącza kabla panelu wyświetlacza [2].
 5. Wyjmij panel wyświetlacza z pokrywy tylnej wyświetlacza [3].
  Wymontowywanie panelu wyświetlacza

  UWAGA: Nie ciągnij ani nie odrywaj taśmy elastycznej od panelu wyświetlacza. Nie ma potrzeby oddzielać wsporników od panelu.

 6. Po wykonaniu powyższych czynności pozostaje panel wyświetlacza.
  Wymontowywanie panelu wyświetlacza

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\