Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie pokrywy dolnej

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.

Kroki

 1. Poluzuj dziesięć śrub mocujących pokrywę dolną do zestawu podparcia dłoni i klawiatury.
  Wykręcanie sześciu śrub
 2. Podważ pokrywę dolną, zaczynając od jej prawej strony.
  Wymontowywanie pokrywy dolnej
 3. Unieś prawą stronę pokrywy dolnej [1] i zdejmij ją z zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2].
  Wymontowywanie pokrywy dolnej

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\