Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie radiatora — konfiguracja UMA

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj pokrywę dolną.
  4. Wymontuj akumulator.

Kroki

  1. Poluzuj cztery śruby mocujące radiator do płyty systemowej [1].

    UWAGA: Poluzuj śruby w kolejności wskazanej na radiatorze [1, 2, 3, 4].

  2. Zdejmij radiator z płyty systemowej [2].

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\