Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie wspornika dysku SSD M.2

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
  2. Wymontuj kartę pamięci SD.
  3. Wymontuj pokrywę dolną.
  4. Odłącz kabel akumulatora

Kroki

  1. Wykręć śrubę (M2x3) mocującą wspornik karty SSD do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [1].
  2. Wyjmij wspornik karty SSD z zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
    Wymontowywanie wspornika karty M.2

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\