Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie zestawu dysku twardego

Wymagania wstępne

 1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.
 2. Wymontuj kartę pamięci SD.
 3. Wymontuj pokrywę dolną.
 4. Odłącz kabel akumulatora.

Kroki

 1. Odłącz kabel dysku twardego od płyty systemowej [1].
 2. Odklej taśmę mocującą kabel dysku twardego do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
  Wymontowywanie dysku twardego
 3. Wykręć cztery śruby (M2x4) mocujące zestaw dysku twardego do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [1].
 4. Unieś i wyjmij dysk twardy z zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
  Wymontowywanie dysku twardego

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\