Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Zagon diagnostike ePSA

O tem opravilu

Na enega od spodaj predlaganih načinov sprožite zagon diagnostike:

Koraki

 1. Vklopite računalnik.
 2. Ko se računalnik zažene, pritisnite tipko F12, ko se prikaže logotip Dell.
 3. Na zaslonu zagonskega menija s tipko za puščico navzgor/navzdol izberite možnost Diagnostics (Diagnostika) in pritisnite Enter.

  OPOMBA: Prikaže se okno Enhanced Pre-boot System Assessment (Izboljšani PSA), v katerem so prikazane vse naprave, zaznane v računalniku. Program za diagnostiko začne izvajati preskuse v vseh zaznanih napravah.

 4. Pritisnite puščico v spodnjem desnem kotu, če želite odpreti seznam strani.
  Zaznani elementi so navedeni in preizkušeni.
 5. Če želite zagnati diagnostični preskus za določeno napravo, pritisnite tipko Esc in kliknite Yes (Da), da zaustavite diagnostični preskus.
 6. V levem podoknu izberite napravo in kliknite Run Tests (Zagon preizkusov).
 7. Če se pojavi kakšna težava, se prikažejo kode napak.
  Zapišite si kodo napake in se obrnite na družbo Dell.

  ali

 8. Zaustavite računalnik.
 9. Pritisnite in pridržite tipko Fn ter hkrati pritisnite tipko za vklop, nato izpustite obe tipki.
 10. Ponovite zgornje korake 3–7.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\