Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Datamaskinens omgivelser

Luftforurensningsnivå: G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Tabell 1. Datamaskinens omgivelser. Følgende tabell gir informasjon om datamaskinens omgivelser.
 

Ved bruk

Oppbevaring

Temperaturområde

0 °C til 35 °C ( 32 °F til 95 °F) 40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Relativ fuktighet (maks.)

10 % til 80 % (ikke-kondenserende)
  • MERK: Maksimalt duggpunkttemperatur = 26 °C
10 % til 95% (ikke-kondenserende)
  • MERK: Maksimalt duggpunkttemperatur = 33 °C

Vibrasjon (maksimal)

0,26 GRMS 1,37 GRMS

Støt (maks.)

105 G 40 G

Høyde over havet (maks.):

-15,2 m til 3048 m (–50 fot til 10 000 fot) -15,2 m til 10 668 m (-50 ft til 35 000 ft)

* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddisken er i bruk.

‡ Måles med et 2 ms halvsinuspuls når harddiskens hode er parkert i posisjon.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\