Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Ekspertnøkkeladministrasjon

Tabell 1. Ekspertnøkkeladministrasjon. Tabellen beskriver oppstartsalternativer for Expert Key Management (ekspertnøkkeladministrasjon).
Alternativ Beskrivelse
Ekspertnøkkeladministrasjon

Brukes til å aktivere eller deaktivere Expert Key Management.

  • Egendefinert modus for nøkkeladministrasjon

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Alternativene for Custom Mode Key Management er:

  • PK– Standard
  • KEK
  • db
  • dbx

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\