Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Laster ned drivere

 1. Slå på bærbar PD.
 2. Gå til Dell.com/support.
 3. Klikk på Product Support (Produktstøtte), oppgi servicekoden til bærbar PC, og klikk på Submit (Send).
  • MERK: Hvis du ikke har servicekoden, kan du bruke funksjonen automatisk påvisning eller manuelt søk etter bærbar PC-modellen.
 4. Klikk på Drivers and Downloads (Drivere og nedlastinger).
 5. Velg operativsystemet som er installert på den bærbare PC-en.
 6. Bla nedover på siden, og velg driveren som skal installeres.
 7. Klikk på Download File (Last ned fil) for å laste ned driveren til den bærbare PC-en.
 8. Gå til mappen der du lagret driverfilen etter at nedlastingen er ferdig.
 9. Dobbeltklikk på ikonet for driverfilen, og følg veiledningen på skjermen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\