Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Oppstartsalternativer

Tabell 1. General. Tabellen beskriver de generelle alternativene i systemoppsettet.
Alternativ Beskrivelse
Boot Mode (Oppstartsmodus)

Brukes til å endre i hvilken rekkefølge datamaskinen skal søke etter operativsystemer.

Alternativene er:

 • Windows Boot Manager
 • UEFI-harddisk

  Oppstartsrekkefølge-vinduet brukes til å endre alternativer for oppstartsrekkefølge.

  Klikk på ett av følgende alternativer:

  • Add Boot Option (Legg til oppstartsalternativ)
  • Fjern oppstartsalternativ
  • Se
Avansert modus for BIOS-konfigurasjon

Brukes til å aktivere eller deaktivere innstillingene for avansert modus for BIOS-konfigurasjon.

Sikkerhet for UEFI-oppstartsbane

Her kan du kontrollere om systemet ber brukeren om å angi administratorpassordet ved oppstart til UEFI-banen.

Klikk på ett av følgende alternativer:
 • Always, Except Internal HDD – Standard
 • Always
 • Never

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\