Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Passwords (Passord)

Tabell 1. Passwords (Passord). Tabellen beskriver informasjon om passordkonfigurasjon.
Alternativ Beskrivelse
Aktivere sterke passord

Brukes til å angi strenge regler for adminstrasjons- og systempassord.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Passordkonfigurasjon

Brukes til å angi eller endre minimum og maksimum antall tegn for administrator- og systempassord

 • Admin Password Min (Min. lengde administratorpassord)
 • Admin Password Max (Maks. lengde administratorpassord)
 • System Password Min (Min. lengde systempassord)
 • System Password Max (Maks. lengde systempassord)
Adminstrasjonspassord

Brukes til å angi, endre eller slette administratorpassordet.

Registreringene for å angi passord er:

 • Skriv inn det gamle passordet
 • Skriv inn det nye passordet
 • Bekreft nytt passord:

Klikk på OK når du har angitt passordet.

 • MERK: Første gang du logger på er feltet "Enter the old password" (skriv inn det gamle passordet) merket som "Not set" (ikke angitt). Derfor må passordet angis første gang du logger deg på, og deretter kan du endre eller slette passordet.
Systempassord

Brukes til å angi, endre eller slette systempassordet.

Registreringene for å angi passord er:

 • Skriv inn det gamle passordet
 • Skriv inn det nye passordet
 • Bekreft nytt passord:

Klikk på OK når du har angitt passordet.

 • MERK: Første gang du logger på er feltet "Enter the old password" (skriv inn det gamle passordet) merket som "Not set" (ikke angitt). Derfor må passordet angis første gang du logger deg på, og deretter kan du endre eller slette passordet.
Internal HDD-0 Password

Brukes til å angi et harddiskpassord.

Registreringene for å angi passord er:

 • Skriv inn det gamle passordet
 • Skriv inn det nye passordet
 • Bekreft nytt passord:
Aktiver utlåsning med hovedpassord

Dette alternativet deaktiverer støtten ved hovedpassord.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\