Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Pekeflate

Tabell 1. Styreplatespesifikasjoner. Pekeflate
Funksjon Spesifikasjoner

Oppløsning

  • Horisontalt: 305
  • Vertikalt: 305

Dimensjoner

  • Bredde: 105 mm (4,13 tommer)
  • Høyde: 80 mm (3,15 tommer)

Multi-berøringsskjerm

Støtter fem fingre


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\