Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

POST Behavior (Post-atferd)

Tabell 1. POST-atferd. Tabellen beskriver POST-atferdsalternativene.
Alternativ Beskrivelse
Enable Numlock

Dette alternativet spesifiserer om NumLock-funksjonen skal aktiveres når systemet starter opp.

Dette alternativet er angitt som standard.

Enable Adapter Warnings

Brukes til å aktivere eller deaktivere advarslene i systemoppsettet (BIOS) når du bruker visse strømadaptere.

 • Enable Adapter Warnings (Aktiver adapter-varselmeldinger) – standard
Extended BIOS POST Time

Lar deg opprette en ekstra forsinkelse før oppstart.

Klikk på ett av følgende alternativer:
 • 0 seconds (sekunder) – standard
 • 5 seconds
 • 10 seconds
Rask oppstart

Dette alternativet kan påskynde oppstartsprosessen ved å forbikoble noen av kompatibilitetstrinnene.

Klikk på ett av følgende alternativer:
 • Minimal
 • Thorough (grundig) – standard
 • Auto
Fn-låsealternativer

Lar deg bruke hurtigtastkombinasjonen Fn + Esc for å bytte mellom den primære atferden til F1–F12 og mellom deres standard- og sekundærfunksjoner. Hvis du deaktiverer dette alternativet, kan du ikke bytte dynamisk mellom den primære atferden til disse tastene.

 • Fn Lock (Fn-lås) – standard
Klikk på ett av følgende alternativer:
 • Lock Mode Disable/Standard
 • Lock Mode Enable/Secondary (Låsmodus aktivert / sekundær) – standard
Fullskjermlogo

Lar deg vise fullskjermlogoen hvis bildet samsvarer med skjermoppløsningen.

 • Enable Full Screen Logo (Aktivere fullskjermslogo)

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Advarsler og feil

Her kan du velge ulike alternativer for å enten stoppe, be om og vente på brukerinndata, fortsette når advarsler er registrert, men pause ved feil, eller fortsette når enten advarsler eller feil oppdages under POST-prosessen.

Klikk på ett av følgende alternativer:

 • Prompt on Warnings and Errors (Spør ved advarsler og feil) – standard
 • Fortsett med advarsler
 • Fortsett ved advarsler og feil
MAC Address Pass-Through

Denne funksjonen erstatter den eksterne NIC MAC-adressen med den valgte MAC-adressen fra systemet.

Klikk på ett av følgende alternativer:

 • Gjennomgang for MAC-adresse– standard
 • Integrert NIC 1 MAC-adresse
 • Disabled

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\