Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Sett fra venstre side

Sett fra venstre

  1. Strømkontakt
  2. Batteristatuslampe
  3. USB Type-C 3.1 Gen 1-port med strømforsyning og DisplayPort
  4. HDMI 1.4-port
  5. Nettverksport
  6. USB 3.1 Gen 1 med PowerShare
  7. USB 3.1 Gen 1-port
  8. Port til hodetelefoner

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\