Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Sikker oppstart

Tabell 1. Sikker oppstart. Tabellen beskriver de sikre oppstartsalternativene.
Alternativ Beskrivelse
Aktiver sikker oppstart

Her kan du aktivere eller deaktivere sikker oppstart.

  • Aktivere sikker oppstart– standard
Secure Boot Mode

Endringer i Secure Boot-driftsmodus endrer virkemåten til sikker oppstart for å tillate evaluering av UEFI-driversignaturer.

Velg ett av alternativene:

  • Distribuert modus– standard
  • Revisjonsmodus

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\