Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Sikkerhet

Tabell 1. Sikkerhet. Tabellen beskriver konfigurasjonsinformasjonen som gjelder sikkerhet.
Alternativ Beskrivelse
Enable Admin Setup Lockout (Aktiver utlåsing fra admin.oppsettet)

Brukes til å hindre brukere i å komme inn i oppsettet når det er angitt et administratorpassord.

 • Enable Admin Setup Lockout (Aktiver utlåsing fra admin.oppsettet)

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

CPU XD-støtte Brukes til å aktivere eller deaktivere CPU XD-støtte.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Forbikoble passord

Når dette er aktivert, blir du bedt om system- og interne harddiskpassord når systemet er slått på fra av-tilstand.

 • Deaktivert– standard
 • Forbikoble ved omstart
Tillat endring av andre passord enn administratorpassord

Brukes til å endre system- og harddiskpassord.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Endringer av andre oppsett enn administratoroppsett

Kan brukes til å bestemme om endringer i oppsettalternativet tillates når et administratorpassord er lagt inn. Hvis det er deaktivert, er oppsettalternativene låst med administratorpassordet.

 • Tillat trådløse bryterendringer

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Aktiver fastvareoppdateringer med UEFI-kapsel

Brukes til å oppdatere systemets BIOS via oppdateringspakkene med UEFI-kapsel.

 • Aktiver fastvareoppdateringer med UEFI-kapsel

Dette alternativet er angitt som standard.

TPM 2.0 Security

Brukes til å aktivere eller deaktivere Trusted Platform Module (TPM) under POST.

Alternativene er:

 • TPM på– standard
 • Clear (Tøm)
 • PPI-forbikobling for aktivering av kommando– standard
 • PPI-forbikobling for å slette kommando
 • PPI Bypass for Clear Command
 • Attestasjon aktivert– standard
 • Nøkkeloppbevaring aktivert– standard
 • SHA-256– standard
PPI Bypass for aktiverte kommandoer

Dette alternativet styrer TPM Physical Presence Interface.

Dette alternativet er aktivert som standard.

PPI Bypass for Disable Commands (PPI Bypass for deaktiverte kommandoer)

Dette alternativet styrer TPM Physical Presence Interface.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

PPI Bypass for Clear Commands (PPI Bypass for klare kommandoer)

Dette alternativet styrer TPM Physical Presence Interface.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Attestering aktivert

Med dette alternativet kan du kontrollere om TPM-godkjenningshierarkiet er tilgjengelig i operativsystemet. Dette alternativet begrenser muligheten for bruk av TPM til signering og signaturoperasjoner.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Nøkkellagring aktivert

Med dette alternativet kan du kontrollere om TPM-godkjenningshierarkiet er tilgjengelig i operativsystemet. Innstillingen begrenser muligheten for bruk av TPM til lagring av eierdata.

Dette alternativet er aktivert som standard.

SHA-256

Med dette alternativet kan du kontrollere alternativene for SHA-256-konfigurasjon.

Dette alternativet er aktivert som standard.

Clear (Tøm)

Med dette alternativet kan du slette TPM-eierinformasjon.

TPM-tilstand

Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivereTPM.

 • Disabled
 • Enabled

Dette alternativet er aktivert som standard.

Intel Paltform Trust Technology er på

Med dette alternativet kan du kontrollere om Intel Platform Trust Technology-funksjonen må være synlig i operativsystemet.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Intel SGX

Hvis dette alternativet er aktivert, gir det et sikkert miljø for å kjøre koder og lagre informasjon for operativsystemet.

 • Disabled
 • Enabled
 • Programvare som kontrolleres– standard
SMM for sikkerhetsløsninger

Brukes til å aktivere eller deaktivere ytterligere beskyttelse for UEFI SMM-sikkerhetsreduksjon

 • SMM for sikkerhetsløsninger

Dette alternativet er ikke angitt som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\