Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Strømstyring

Tabell 1. Strømstyring. Tabellen beskriver alternativene for strømbehandling.
Alternativ Beskrivelse
Strømatferd

Brukes til å aktivere eller deaktivere at datamaskinen slår seg på automatisk når den kobles til en strømadapter.

 • Wake on AC

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Automatisk tid på

Brukes til å angi et klokkeslett da datamaskinen skal slås på automatisk.

Alternativene er:
 • Deaktivert- Standard
 • Every Day
 • Weekdays
 • Select Days

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Peak Shift

Brukes til å blokkere at maskinen kan gå til dvalemodus fra operativsystemet.

Battery Charge Configuration

Brukes til å velge lademodus for batteriet.

Alternativene er:
 • Adaptive– Standard
 • Standard – lader opp batteriet ved standard hastighet.
 • ExpressCharge – batteriet lades over en kortere periode ved hjelp av Dells teknologi for hurtiglading.
 • Primarily AC use
 • Custom

Hvis Custom Charge er valgt, kan du også konfigurere Custom Charge Start og Custom Charge Stop.

 • MERK: Alle lademoduser er ikke tilgjengelig for alle batteriene. For å aktivere dette alternativet må du deaktivere alternativet Advanced Battery Charge Configuration.
Aktiver konfigurasjon for avansert batterilading

Dette alternativet brukes for å maksimere batteriets helse. Ved å aktivere dette alternativet, bruker systemet standard ladealgoritme og andre teknikker når den ikke er virksom for å forbedre batteriets levetid.

Block Sleep

Dette alternativet minimerer nettstrømbruken når etterspørselen er på topp.

Wake on LAN/WLAN

Med dette alternativet kan datamaskinen slå seg på fra av-modus når den aktiveres av et spesielt LAN-signal. Vekking fra ventemodus påvirkes ikke av denne innstillingen og må aktiveres i operativsystemet. Denne funksjonen virker bare når datamaskinen er koblet til vekselstrøm.

 • Deaktivert – hindrer systemet i å slå på spesielle LAN-signaler når det mottar et vekkesignal fra LAN eller trådløs LAN.
 • LAN Only – Tillater at systemet slås på av spesielle LAN-signaler.
Enable USB Wake Support

Brukes til å aktivere at USB-enheter skal kunne vekke systemet fra ventemodus.

 • Enable USB Wake Support

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Vekkesignal for Dell USB-C-dokking

Når Vekkesignal for Dell USB-C-dokking er aktivert, vil tilkobling av en Dell USB-C-dokking vekke systemet fra ventemodus.

Wireless Radio Control

Hvis dette alternativet er aktivert, registrerer denne funksjonen tilkoblingen av systemet til et kablet nettverk, og deaktiverer deretter de trådløse radioene som er valgt.

 • Control WLAN radio
 • Control WWAN radio
Intel Speed Shift-teknologi

Brukes til å aktivere eller deaktivere funksjonen Intel Speed Shift Technology.

 • Enabled– Standard
Tvinge Lpm og Aspm av

Tving SATA/USB-lavstrømsmodus og Active State Power Management (Aktiv strømstyring) (ASPM) av i produksjonsmodus.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\