Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

SupportAssist System Resolution

Tabell 1. SupportAssist Systemoppløsning. Tabellen beskriver systemoppløsning for SupportAssist.
Alternativ Beskrivelse
Dell automatisk gjenopprettingsterskel for operativsystemet

Dette alternativet kontrollerer den automatiske flyten for systemoppløsningskonsollen for SupportAssist og for Dells gjenopprettingsverktøy for operativsystemet.

Klikk på ett av alternativene nedenfor:

  • OFF (AV)
  • 1
  • 2– standard
  • 3

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\