Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Systemkonfigurasjon

Tabell 1. Systemkonfigurasjon. Tabellen beskriver systemets konfigurasjonsalternativer.
Alternativ Beskrivelse
Dato/klokkeslett

Brukes til å stille inn dato og klokkeslett. Endringer av systemets dato og klokkeslett finner sted umiddelbart.

Enable SMART Reporting

Dette feltet kontrollerer om harddiskfeil på integrerte stasjoner skal rapporteres når systemet startes opp. Denne teknologien er en del av SMART-spesifikasjonen (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology). Dette alternativet er deaktivert som standard.

Integrated NIC

Her kan du konfigurere den integrerte nettverkskontrolleren.

Klikk på ett av følgende alternativer:

Enable UEFI Network Stack (Tillat UEFI-nettverksstabel)

Hvis dette er aktivert, er UEFI-nettverksprotokoller installert slik at nettverksfunksjoner før OS og tidlig OS brukes til å bruke aktiverte NIC-er. Dette kan brukes uten at PXE er slått på.

Integrated NIC
 • Disabled
 • Enabled
 • Enabled w/PXE – Standard
Enable Audio

Brukes til å bytte mellom all integrert lyd på/av, eller aktivere/deaktivere mikrofonen og den interne høyttaleren separat.

Alternativene er:

 • Enable Audio
 • Enable Microphone
 • Enable Internal Speaker (aktiver intern høyttaler)

Dette alternativet er aktivert som standard.

USB-konfigurasjon

Brukes til å aktivere eller deaktivere den interne/integrerte USB-konfigurasjonen.

Alternativene er:

 • Aktiver USB-oppstartsstøtte
 • Enable External USB Ports (Aktiver eksterne USB-porter)

Alle alternativene er aktivert som standard.

 • MERK: USB-tastatur og mus arbeider alltid i BIOS-oppsettet uavhengig av disse innstillingene.
SATA-drift

Brukes til å konfigurere driftsmodusen til den integrerte harddiskkontrolleren (SATA).

Klikk på ett av følgende alternativer:

 • Disabled
 • AHCI
 • RAID– standard
 • MERK: SATA er konfigurert til å støtte RAID-modus.
Stasjoner

Her kan du aktivere eller deaktivere de ulike innebygde diskene.

Alternativene er:

 • SATA-0
 • M.2 PCIe SSD-0/SATA-2

Alle alternativene er aktivert som standard.

Miscellaneous devices

Brukes til å aktivere eller deaktivere forskjellige innebygde enheter.

 • Enable camera – Standard
 • Hard Drive Free Fall Protection – Standard
 • Enable Secure Digital (SD) Card – Standard
 • Skrivebeskyttet modus for Secure Digital-kort (SD)
 • Secure Digital (SD) Card Boot
Enable USB PowerShare

Brukes til å slå på eller av eksterne enheter for at de kan slås på eller lades ved hjelp av det lagrede systembatteriet.

Tastaturbelysning

I dette feltet kan du velge driftsmodus for tastaturlysfunksjonen. Lysnivået for tastaturet kan stilles fra 0 % til 100 %.

Alternativene er:

 • Disabled
 • Dim
 • Bright– Standard
Tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysning ved strømtilkobling

Brukes til å definere verdien for tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysningen når strømadapteren er koblet til systemet. Verdien for tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysningen er bare aktivert når tastaturbakgrunnsbelysningen er aktivert.

 • 5 seconds
 • 10 seconds– Standard
 • 15 seconds
 • 30 seconds
 • 1 minute
 • 5 minutes
 • 15 minutes
 • Never
Tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysning ved batteritilkobling

Brukes til å definerer verdien for tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysningen når systemet kjører bare på batteri. Verdien for tidsavbrudd for tastaturbakgrunnsbelysningen er bare aktivert når tastaturbakgrunnsbelysningen er aktivert.

 • 5 seconds
 • 10 seconds– Standard
 • 15 seconds
 • 30 seconds
 • 1 minute
 • 5 minutes
 • 15 minutes
 • Never
Unobtrusive Mode Enable unobtrusive Mode (Aktivere diskret modus)

Dette alternativet slår av alle systemlys og lyd når det er aktivert. Dette alternativet er angitt til "AV" som standard.

Touchscreen

Brukes til å aktivere eller deaktivere berøringsskjermen i operativsystemet. Dette alternativet er angitt til "På" som standard.

Dell kjernetjenester

Dette alternativet styrer oppretting av oppstartstiden for en SSDT ACPI virtuell enhetstabell.

Dell Type-C Dock Configuration

Brukes til å aktivere eller deaktivere innstillingene for konfigurasjon av Dell dokkingstasjoner.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\