Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Tastatur

Tabell 1. Tastaturspesifikasjoner. Tastaturspesifikasjoner
Funksjon Spesifikasjoner

Antall taster

  • 103 (USA og Canada)
  • 104 (Europa)
  • 106 (Brasil)
  • 107 (Japan)

Størrelse

Full størrelse
  • X = 19,00 mm tastestørrelse
  • Y = 19,00 mm tastestørrelse

Tastatur med bakgrunnsbelysning

ja

Oppsett

QWERTY/AZERTY/Kanji


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\