Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Tastatursnarveier

  • MERK: Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Nøklene som brukes for snarveier forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.
Tabell 1. Liste med hurtigtaster. Tabellen nedenfor gir en liste med hurtigtaster og beskrivelse av dem.
Taster Beskrivelse

Fn + F1

Demp lyden

Fn+F2

Reduser volumet

Fn+F3

Øk volumet

Fn+F4

Demp mikrofon

Fn+F5

NumLock

Fn+F6

Scroll Lock

Fn + F7

Start oppgavevisning

Fn+F8

Bytte skjerm (Win+P)

Fn+F9

Søk

Fn+F10

Veksle tastaturbaklys

Fn+F11

Skjermutskrift

Fn+F12

Sett inn

Fn + Home

Veksle mellom trådløs på/av

Fn + End

Dvale

Fn + Ctrl

åpne applikasjonen

Fn + Esc

Slå av/på Fn-tastelås

Fn + pil opp

Øk lysstyrken

Fn + pil ned

Reduser lysstyrken


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\