Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Trådløse alternativer

Tabell 1. Trådløs. Tabellen beskriver trådløsalternativer.
Alternativ Beskrivelse
Trådløsbryter

Her kan du angi hvilke trådløse enheter som skal kontrolleres av trådløsbryteren.

Alternativene er:

  • WLAN
  • Bluetooth

Alle alternativene er aktivert som standard.

Aktiver trådløsenhet

Brukes til å aktivere eller deaktivere trådløsenhetene.

Alternativene er:

  • WLAN
  • Bluetooth

Alle alternativene er aktivert som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\