Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Vedlikehold

Tabell 1. Vedlikehold. Tabellen beskriver alternativene for vedlikehold.
Alternativ Beskrivelse
Gjenstandsmerke

Brukes til å opprette en utstyrskode for systemet hvis det ikke allerede er gjort.

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Servicemerke

Viser datamaskinens service-ID.

BIOS-gjenoppretting fra harddisk

BIOS Recovery from Hard Drive – Dette alternativet er angitt som standard. Brukes til å gjenopprette ødelagt BIOS fra en gjenopprettingsfil på harddisken, eller en ekstern USB-nøkkel.

Automatisk BIOS-gjenoppretting– brukes til å gjenopprette BIOS automatisk.

  • MERK: Feltet BIOS Recovery from Hard Drive skal være aktivert.

Always Perform Integrity Check – Utfører Integrity check på hver oppstart.

BIOS Auto-Recovery

Brukes til automatisk gjenoppretting av BIOS uten brukerhandling.

  • Allow BIOS Downgrade

Dette alternativet er ikke angitt som standard.

Start datafjerning

Lar deg gjennomføre sikker sletting av data fra alle interne lagringsenheter.

  • Wipe on Next Boot

Dette alternativet er ikke angitt som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\