Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Virtualiseringsstøtte

Tabell 1. Støtte for virtualisering. Tabellen beskriver alternativene for virtualiseringsstøtte.
Alternativ Beskrivelse
Virtualisering

Dette alternativet angir om en VMM (Virtual Machine Monitor) kan bruke de ekstra maskinvarefunksjonene i Intels virtualiseringsteknologi.

  • Enable Intel Virtualization Technology (Aktiver Intels virtualiseringsteknologi)

Dette alternativet er angitt som standard.

VT for direkte I/O

Aktiverer eller deaktiverer VMM (Virtual Machine Monitor) gjennom bruk av ekstra maskinvare som tilbys av Intels virtualiseringsteknologi for direkte I/U.

  • Enable VT for Direct I/O

Dette alternativet er angitt som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\