Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Visning av håndleddstøtten

Håndleddstøtte uten fingeravtrykkleser

Visning av håndleddstøtten

  1. Av/på-knapp
  2. Tastatur
  3. Pekeflate

Håndleddstøtte med fingeravtrykkleser (ekstrautstyr)

Visning av håndleddstøtten

  1. Strømknapp med fingeravtrykkleser med berøringsfunksjon (ekstrautstyr)
  2. Tastatur
  3. Pekeflate

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\