Dell Latitude 3500 Konfigurasjons- og spesifikasjonsveiledning

Ytelsen

Tabell 1. Ytelsen. Tabellen beskriver ytelsesalternativene.
Alternativ Beskrivelse
Intel Hyper-Threading Technology

Brukes til å aktivere eller deaktivere HyperThreading i prosessoren.

Dette alternativet er angitt som standard.

Intel SpeedStep

Lar deg aktivere eller deaktivere prosessormodusen Intel SpeedStep.

  • Aktiver Intel SpeedStep-teknologi

Dette alternativet er angitt som standard.

Intel turbooppstartteknologi

Brukes til å aktivere eller deaktivere Intel TurboBoost-modusen til prosessoren.

  • Enable Intel TurboBoost (Aktiver Intel SpeedStep)

Dette alternativet er angitt som standard.

Aktive kjerner

Med denne innstillingen kan du endre antall CPU-kjerner som er tilgjengelig for operativsystemet.

  • Alle kjerner– standard
  • 1
Aktiver C-tilstandskontroll

Brukes til å aktivere eller deaktivere ekstra hviletilstander prosessoren.

  • C States (C-tilstander)

Dette alternativet er angitt som standard.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\