Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Alienware-grafikförstärkare

Alienware-grafikförstärkare gör det möjligt att ansluta ett externt grafikkort till datorn.

När du använder Virtual Reality (VR)-headsetet ansluter du HDMI-kabeln till grafikkortet som är installerat i Alienware-grafikförstärkaren. USB-kablarna från VR-headsetet kan anslutas antingen till datorn eller Alienware-grafikförstärkaren.

OBSERVERA: USB-dongeln behövs inte om du ansluter USB 3.1 Gen 1-kablarna på VR-headsetet till USB 3.1 Gen 1 Type-A-porten på Alienware-grafikförstärkaren.

Mer information om Alienware-grafikförstärkaren finns i Alienware Graphics Amplifier User’s Guidehttp://www.dell.com/support.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\