Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Bas

Bild: framsidan av Alienware Area-51m

 1. Pekskärm

  Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

 2. Knappen för att vänsterklicka

  Tryck för att vänsterklicka.

 3. Knappen för att högerklicka

  Tryck för att högerklicka.

 4. Strömbrytaren (Alienhead)

  Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

  Tryck för att sätta datorn i strömsparläge om den är påslagen.

  Håll intryckt i 4 sekunder för att tvinga en avstängning av datorn.
  OBSERVERA: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Energialternativ.
OBSERVERA: Den här datorn har stöd för AlienFX, som gör att du kan mellan olika färger och övergångseffekter över flera zoner på datorn, inklusive tangentbordet, strömbrytaren och pekplattan. Mer information finns i Alienware Command Center.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\