Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Bildskärm

Bild: skärm för Alienware Area-51m

 1. Vänster mikrofon

  Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

 2. Kamera

  Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.

 3. Statuslampa för kamera

  Tänds när kameran används.

 4. Höger mikrofon

  Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

 5. Tobii Eye Tracker

  Program som gör det möjligt att interagera med datorn med ögonen.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\