Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Datormiljö

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 1. Datormiljö

I följande tabell visas drifts- och lagringsmiljöförhållandena för Alienware Area-51m.

BeskrivningDriftFörvaring
Temperaturintervall

0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)

-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)

Relativ luftfuktighet (maximalt)

10 % till 90 % (icke-kondenserande)

0 % till 95 % (icke-kondenserande)

Vibration (maximal)*

0,66 g RMS

1,30 g RMS

Stöt (max):

140 G†

160 G‡

Höjd över havet (maximal):

0 m till 3 048 m (0 fot till 10 000 fot)

0 m till 10 668 m (0 fot to 35 000 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\