Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Få hjälp och kontakta Alienware

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Alienware-produkter och -tjänster med följande resurser för självhjälp:
Tabell 1. Alienware-produkter och onlineresurser för självhjälpI tabellen beskrivs hur du kommer åt självhjälpresurser på datorn och online.
Resurser för självhjälpResursplats
Information om Alienware-produkter och -tjänsterwww.alienware.com
My DellBild: My Dell
TipsBild: tips
Kontakta supportI Windows-sökningen ska du skriva in Kontakta support och tryck på Enter.
Onlinehjälp för operativsystemetwww.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.

www.alienware.com/gamingservices

Stöd för VRwww.dell.com/VRsupport
Videoklipp med steg-för-steg-anvisningar för service av din datorwww.youtube.com/alienwareservices

Kontakta Alienware

Om du vill kontakta Alienware med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, besök www.alienware.com.
OBSERVERA: Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.
OBSERVERA: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\