Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Höger

Bild: höger sida av Alienware Area-51m

  1. USB 3.1-portar Gen 1 (2)

    Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbit/s.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\