Alienware Area-51m Konfigurering och specifikationer

Ljud

Tabell 1. Ljudspecifikationer

Följande tabell ger de detaljerade ljudspecifikationerna för Alienware Area-51m.

BeskrivningVärden
Styrenhet

Realtek ALC3282-CG

Stereokonvertering

Stöds

Internt gränssnitt

Högdefinitionsljud

Externt gränssnitt

Ett globalt headset-uttag med stöd för headset/hörlurar, en mikrofon-/hörlursport (konfigurerbar)

Högtalare

Fyra

Intern högtalar-förstärkare

Stöds

Externa volymkontroller

Kortkommandon för mediekontroll

Högtalaruteffekt:
Genomsnitt

8 W

Topp

10 W

Uteffekt för bashögtalare

Stöds inte

Mikrofon

Digitala matrismikrofoner i kameraenheten


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\