Alienware Area-51m Konfiguracja i dane techniczne

Przygotowywanie notebooka Alienware Area-51m do pracy

UWAGA: W zależności od zamówionej konfiguracji posiadany komputer może wyglądać nieco inaczej niż na ilustracjach w tym dokumencie.
  1. Podłącz jeden lub oba zasilacze sieciowe dostarczone wraz z komputerem, a następnie naciśnij przycisk zasilania.
    Ilustracja: podłączanie zasilacza i naciskanie przycisku zasilania komputera Alienware Area-51m
    UWAGA: Komputer jest dostarczany z dwoma zasilaczami i działa prawidłowo z jednym podłączonym zasilaczem. Aby uzyskać maksymalną wydajność gier, zaleca się podłączenie dwóch zasilaczy. Należy używać wyłącznie zasilaczy dostarczonych z urządzeniem lub zatwierdzonych przez firmę Dell.
  2. Utwórz dysk odzyskiwania systemu Windows.
    UWAGA: Zalecane jest utworzenie dysku odzyskiwania, aby rozwiązywać problemy, które mogą wystąpić w systemie Windows.
    Więcej informacji zawiera artykuł Tworzenie dysku USB odzyskiwania dla systemu Windows.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\